Блекаут

01 June 2009

Фејсбук и рекламите - линкови

Освен овде, разработка на прашањето за ефективноста на рекламите на Фејсбук за кое правев анкета со корисниците, може да го најдете и на

И мене ме интересира дали Фејсбук, кој деновиве известува дека има над двесте илјади корисници од Македонија, или 10% од населението, би имал некакво влијание за надминување на определени пречки во развојот на е-трговијата кај нас. Оти и создавањето пазари е дел од маркетингот, што би рекол Филип Котлер.