Блекаут

06 November 2021

Голем дел од авторите на модерните Дизниеви стрипови се авторки

 Некои луѓе имаат предрасуди дека стриповите не се за женски, или дека жените не (треба да) ги интересира #стрип, или дека жените не знаат да цртаат толку добро како машките.

Тоа не е точно: во услови на слободен пазар каде што сите луѓе имаат еднакви можности да влезат во конкуренција, се покажува дека тој вид интереси и способности нема поврзаност со полот и родот. Еве еден пример.

Paperino, Augusto 2021
Paperino, Augusto 2021.


За разлика од југословенската издавачка традиција, каде единствен потпис во изданијата на Дизни беше неговиот, италијанските стрип-изданија ги наведуваат авторите... и авторките. 

Така, во ,,Паперино" (Paperino) од август 2021 г. - најтазе што стигнало во Скопје - од 14 сценаристи и цртачи на седум приказни, 8 се мажи и 6 се жени.

Содржината на „Паперино“ од август 2021 г.
Кликнете на сликата за поголема верзија.

Се работи за издание слично на ,,Микијев алманах" целосно посветено на Пајо.

Во ситуацијава стрипот може да го земеме како само една од многуте форми на изразување или дејности за кои има предрасуди поврзани со родови улоги. Поуката е дека за било која област на човековоро делување може да се примени истата логика: еднакви можности = полза за сите.

Напомени: 

1. Ако земавте да ги броите и вие, не се 7 жени. Андреа Фрачеро е машко. 

2. Женска форма на сценарист е сценаристка, а како е женска форма на цртач?