Блекаут

17 October 2006

Најава: конференција е-Општество.Мк во Скопје 15-17 ноември

Со цел подигање на јавната свест и свеста на носителите на одлуки, добивање на поквалитетна легислатива и креирање на соодветни применети политики преку широко граѓанско учество, како и поттикнување на регионална соработка како елемент на евроинтеграцијата...

Second international conference e-Society.Mk
...Фондацијата Метаморфозис ја организира Втората меѓународна конференција е-Општество.Мк, која ќе се одржи од 15 до 17 ноември во Скопје, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Институтот отворено општество и Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите.

Повеќе информации за конференцијата се достапни на нејзиниот сајт (www.e-society.org.mk), а во најскоро време ќе биде овозможено заинтересираните да се пријават за учество.

No comments: