Блекаут

04 May 2008

Калигула - првобитниот Баја Патак


Гај Светониј Транквил во неговото дело Дванаесетте римски цареви (2001, Култура, Скопје, стр. 251) опишува една појава кај Калигула:


Но кога му се родила ќерка, тој се пожалил дека е сиромашен, а освен тоа и дека сега, покрај товарот на царството, треба да го поднесува и родителскиот товар, па затоа собирал доброволни прилози за одгледувањето и миразот на девојчето. Објавил дека ќе прима и новогодишни подароци, па на јануарските Календи застанал на влезот од палатата за да ги фаќа паричките што, од свои раце и скутови, му ги дофрлала толпа од секакви луѓе. Најпосле, разгорен од желбата да допира пари, на некое отворено место често истурал огромни купови златници и шетал бос врз нив, па дури и пливал во нив со целото тело.
Музичка илустрација: ЕКВ - Новац у рукама.

No comments: