Блекаут

02 November 2010

Корелација меѓу број на твитови и читатели?

Овој пост е достапен и на:
македонски на Блогерај · Корелација меѓу број на твитови и читатели?
English · Correlation between number of tweets and followers?Пред некој ден со хаштагот #kvantitet иницирав мала анкета меѓу македонските твитерџии на тема колку твита имаат до сега. Резултатите за сите кои земаа учество во тој муабет се претставени во графиконот подолу. На X-оската се број на твитови (tweets), на Y-оската се број на следачи (followers), односно читатели.

Кликни на сликата за поголема верзија.

No comments: