Блекаут

31 March 2011

Листата на УНЕСКО за културно наследство

Го разгледувам сервисот ТаргетМеп и наидов на една интересна мапа, за број на членови на  листата на светско културно наследство на УНЕСКО по земја. (Има опција за вметнување во код, па ја испитувам како функционира на разни платформи.)За нашата суета, не е лошо да се спореди Мaкедонија, која има 1 член на листата, со други земји.

No comments: