Блекаут

02 November 2009

Сакам пастрмка на новиот грб

Предлог за нов грб на Република Македонија Тукушто се зачленив во нова група на Фејсбук „Сакам пастрмка на новиот грб“ оти ме освои нејзината обединувачка порака што гарантира уште мноогу победи за Македонија:

Охридската пастрмка е редок вид на риба, која го прави Охридското езеро уникатно, а со тоа и Република Македонија.
Неа ја посакуваат сите граѓани на Македонија, независно на полот, возраста и етничката припадност.
Се бориме за нејзина заштита, а сега ќе се бориме да ја има и на државниот грб на Република Македонија.

Ако користите Фејсбук, придружете се. Особено ако ви е гајле за пастрмката.

1 comment:

Anonymous said...

Podobro e OVCA da bide!