Блекаут

26 February 2007

Центурион, бранител на Рим (Centurion: Defender of Rome)

Место: Заслуги за жанрот
Име : Центурион, бранител на Рим
Инфо: Centurion: Defender of Rome
Производство: САД, 1990
Период: Стар век
Локации: Европа, Блиски Исток, северна Африка
Генерација: 3

Наспроти рудиментарната изведба, оваа класична игра за ДОС до денешен ден нуди одлично искуство. Бара многу мали ресурси.

No comments: