Блекаут

26 February 2007

Цивилизација (Sid Meier's Civilization)

Место: Вон конкуренција
Име: Цивилизација
Инфо: Sid Meier's Civilization
Производство: САД, 1990-2005
Период: Цела историја
Локации: Цел свет
Генерација: 4

Легендарна игра за еден играч во која дејството се одвива исклучиво преку потези. Ги опфаќа елементите на политички, економски и научен развој, како и дипломатија и трговија од аспект на глобална стратегија.

No comments: