Блекаут

26 February 2007

Подем на нациите (Rise of Nations)

Место: Трето (бронзен медал)
Име: Подем на нациите
Инфо: Rise of Nations
Производство: САД, 2003-2004
Период: Цела историја
Локации: Цел свет (поедноставен)
Генерација: 2

Применува поделба на глобална стратегија и тактика, а потребата за снабдување ја поврзува со престојот на своја или туѓа територија, строго дефинирани на мапата. Моралот е занемарен.

No comments: