Блекаут

24 February 2008

Законот на еволуција

Уредникот на Вајерд Клајв Томпсон предлага наместо терминот „теорија на еволуција“ да се користи „закон на еволуција“, аналогно на другите научни гранки во кои врз основа на слично количество сознанија и факти се дефинираат природни закони.
Креационистите и поддржувачите на „интелигентниот-дизајн“ користат герилска тактитка за поткопување на учебниците кои не одговараат на нивните верувања. На насловните страници лепат налепници со текст „Еволуцијата е теорија, не факт, во однос на постанокот на животот“.

Ова е централното тврдење на противниците на еволуцијата: Еволуцијата е недокажана „теорија“. За луѓето упатени во науката, ова е ептен вознемирувачки маневар. Иако научниците кога зборуваат за еволуцијата го користат зборот теорија, во научните кругови тој збор значи објаснување за тоа како функционира светот кое издржало повторено и систематско тестирање. Не се работи за нешто околу кое постои несогласување.
Со оглед на тоа што вон научните кругови зборот теорија повеќе се поврзува со измислување и погодување, а употребата на јазикот е клучна за ширење на идеите, Томпсон смета дека и научниците треба да користат термини кои се поразбирливи за пошироката јавност. Аналогно на Њутновите закони на движењето.

No comments: