Блекаут

09 January 2009

Фајромизација во изборот за светски чуда

Реагирајќи на поттикот за учество на изборот на светски чуда, Жарко Трајаноски изнесува една многу валидна забелешка:
Ако гласам „патриотски“, како што препорачуваш, тогаш практично треба да се согласам на името „Republic of Macedonia (FYROM)“.
„Некронимот“ FYROM е изум на грчката пропаганда со која се понижува нашата држава, па оттаму сите „патриоти“ што ќе го притиснат копчето на кое стои „FYROM“ ќе станат жртви на непријателска пропаганда.
Тој предлага директна акција со која на организаторите на настанот, но и на други нешта со кои се промовира фајромизација - како Мајкрософт кој македонскиот јазик во своите производи го нарекува бившојугословенскорепубличкомакедонски (FYRO Macedonian), ќе им се укаже зошто треба да ги исправат ваквите пропусти или провокации.

Во некои случаи навистина може да се работи за пропусти, оти во недостаток на македонскиот глас на светско ниво, се користат туѓи информации или информации од меѓународни организации во кои (сакале нејќеле) членуваме како БЈРМ. Затоа, било да се организираат петиции, акции преку е-пошта или социјални мрежи, од огромна важност е да се задржи нивото на комуникација од кое може да зависи дали аргументите ќе бидат прифатени или отфрлени.

No comments: