Блекаут

31 December 2009

Кои НВО добија пари од Буџетот на РМ за 2009

За постов е закачена одлуката на Владата на РМ (ПДФ) со која се врши распределба на 11.870.000 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2009 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани и фондации.

Да ви се најде ако ве интересира, оти ваквите податоци сеуште ги нема ниту на официјалниот веб-сајт на Владата на РМ (неажуриран од летоска), ниту на посвежиот сајт од Секретаријатот за европски прашања.

ФајлТежина
ODLUKA_ZA_RASPREDELBA_NA_SREDSTVA_OD_BUXETOT_NA_RM_ZA_2009.pdf222.98 KB

2 comments:

Photo Volan said...

Би требало да се тоа Владино невладините организации :)

Новица said...

Нема од ИКТ област или не догледав добро?