Блекаут

15 February 2006

Угостителска математика: теорија на множества

Двете страни на хартивче со некој вид на порака од „кинеско колаче“ (fortune cookie) што ја даваат во „Дал мет фу“... само без колаче.

  • complement = n дополнување; потполност; комплемент; vt дополнува, надополнува
  • compliment = n честитање; комплимент; pl поздрави: vt фали, ласка, дава комплименти
    (Олга Мишеска Томиќ и др. Англиско-македонски речник. Култура, Скопје. 1994.)
PS
Сличен угостителски гаф од 16.06.2003 г.

No comments: