Блекаут

25 February 2006

Да живее изумрениот цицач!

Саботно „Време“ известува дека во Кина е откриен фосил на цицач што живеел пред 164 милиони години, што радикално ја менува досегашната претстава за цицачите, за кои се сметаше дека пркнале дури по исчезнувањето на гигантските диносауруси, околу 100 милиони години подоцна.
- Живеел слично како денешните цицачи. Веројатно живеел на бреговите на реките или на езерата. Пливал со кучешки движења, јадел водни животни и инсекти и копал живеалишта во земјата - објаснува Же Ѓи Луо, куратор за палеонтологија на ‘рбетниците во природонаучниот музеј „Карнеги“ во Питсбург, САД.

...

Цицачот, кој го добил името Castorucauda lutrasimilis, е првиот доказ дека некои древни цицачи живееле и на суво и во вода, што значи имало поголема разноликост, сметаат научниците.

Според Гејмшаут, од каде што ја собрав сликата на черепот, влакнестото животно имало плосната но скалеста опашка слична на дабар, р’бет како на видра и заби како на фока.

На Плејфулс има уште една реконструкција, но животното на неа личи на клунар, освен ако не е „снимено“ „од зад грб“.

No comments: