Блекаут

23 February 2012

Зошто во Македонија нема стрипови за деца?

Недостатокот на издаваштво за стрипови за деца е силен економски индикатор кој укажува на отсуство на писмено население заинтересирано за развојот на нивните најмлади.

Изданија на Дизни од Србија, Хрватска и Бугарија (јануари-февруари 2012).

No comments: