Блекаут

24 March 2009

Денот на Ада Лавлејс

Денот на Ада Лавлејс е меѓународен ден чија цел е со блогирање да се обрне внимание на жените кои придонесуваат во областа на технологијата.

Ада ЛавлејсАвгуста Ада (Ејда) Кинг, грофицата од Лавлејс (Augusta Ada King, Countess of Lovelace, 1815-1852) е првата програмерка на светот, која работела во времето на стимпанкот (steampunk) со Чарлс Бебиџ, творецот на „аналитичката машина“ - првиот модерен компјутер на парен погон.

Била и ќерка на Лорд Бајрон и со душа и тело учествувала во аристократско-интелектуалниот свет на „секс, дрога и рокенрол“ на своето време, кои тогаш имале форма на „секс, дрога и романтизам“.

За да ја поддржите меѓународната акција за подигање на свеста дека и жените имале и имаат важна улога во технолошкиот напредок, потпишете го заветот ;-) и објавете пост на вашиот блог посветен на една од вашите техно-хероини.

Ова е многу важно за жените во светот, особено девојчињата, кои се пренатрупани со непропорционална застапеност на машки авторитетни ликови во сите области на општественото живеење. Во Македонија, таквиот притисок е сеприсутен, од основното образование (погледнете го само односот на машки и женски ликови по учебниците, на пр. по литература) до политиката.

No comments: