Блекаут

19 January 2006

Повеќе за МАНУ (надоврзување на Јован)

Со првиот пост што ќе го поставам по реактивацијата на блогов ќе се надоврзам со една информација на темата за МАНУ што ја зачна Јован на неговиот блог.

Го разгледував Предлог-буџетот на РМ за 2006 година и во него стои дека МАНУ „е јавна установа од особено значење за РМ и е највисока самостојна, научка и уметничка установа“, во чии постигања во 2005 година се вбројува тоа што „изработи околу 60 научно-истражувачки проекти, одржуваше научно-истражувачки собири, меѓу кои некои со меѓународен карактер, реализира повеќе уметнички изложби, а во тек е изработката на првиот том од Македонската енциклопедија“.

Приоритети и цели за 2006 година за МАНУ ќе бидат „во насока на организирање фундаментални, применети и развојни истражувања, посебно на комплексни и мултидисциплинарни истражувања“.

Буџет на МАНУ за
2005: 61.000.000 денари
2006: 78.000.000 денари

1 comment:

Anonymous said...

Ти го променив линкот во твојот коментар на мојот блог да покажува директно на постот.