Блекаут

26 January 2006

Препорака: Претставување на половите во ТВ-рекламите

Инспириран од забелешката за тепањето на мажи по рекламите, Дарко од Комуникации овозможи пристап до текстот „Претставување на половите во телевизиските реклами“ од Сеад Џигал. Трудот кој накратко ги објаснува принципите на правењето реклами ептен ми се допаѓа и топло го препорачувам за секој кој сака да гледа подалеку од носот. Анализата на типологијата на машките и женските ликови во рекламите е исцрпна, а истовремено забавна за читање.


За жал, не успеав низ текстот да најдам [Дарко ми објасни дека текстот намерно не содржи] информации за методологијата на оригиналното истражување, односно за тоа кои и колку реклами [авторот] прегледал за да дојде до бројки како овие претставени на графиконите земени од текстот. [Сеад решил да ги скрати академските елементи за да го направи почитлив за општата публика.]

Особен впечаток ми остави следниот цитат:
Реален е заклучокот дека денес во време на стандардизирано производство разликите со конкурентските производи и не се така големи. Тоа е главната причина зошто рекламните субјекти го преориентирале начинот на рекламирање од информативен во убедувачки т.е. трансформационен. На богат пазар разликите помеѓу производите добиваат на вредност исклучиво тогаш кога на потрошувачот му нудат нешто повеќе од трошење. Тоа е токму тогаш кога тие му ветуваат поинаков начин на живеење кој донекаде го отсликува светот на имагинарното на потрошувачот. На тој начин разликите помеѓу производите се сведуваат на начинот на нивното рекламирање, на естетиката на малите разлики, додека во реалниот свет состојбата е далеку поуниформна.
...кој одлично се вклопува во расправите за глупите бестселери и издавачкиот маркетинг што ги водат Анти и Букаро.

No comments: