Блекаут

31 January 2006

Поинакво прашање за името на Македонија: како к станува ц или с

На Скопски времиња беше поставено прашањето зошто Македонците во Австралија се нарекуваат „Масо“ (Maso).

Оригиналните жители на „Македонија“ ја нарекувале „Македониа“. Во времето кога земјава била дел од Римското царство, тоа на латински се пишувало „Macedonia“, оти тогаш „ц“ се читало „к“. Додавањето на ј во нашата варијанта е поради некое едначење по звучност од денешната граматика.

Латинскиот останал јазик на писменоста во Западна Европа и во средниот век, што влијаело на писменоста и на тамошните денешни јазици. Изговорот во некои случаи се задржал (car, cure, clean - англиски), а во некои мутирал. Така латинскиот Caesar, што веројатно се изговарало Каисар, на германски станал Кајзер, на сите јужнословенски јазици станал Цезар, а на англиски Сизар (city, cigar).

Затоа на денешен англиски „Macedonia“ се изговара „Маседониа“, а Македонците се пишуваат „Macedonians“, а изговараат „Маседонианс“. Масо е само скратена форма од Маседониан.

1 comment:

Anonymous said...

поздрав од австралија =)))