Блекаут

22 December 2006

Предбожиќна атмосфера во Загреб

Снимка од плоштадот на Бан Јелаќиќ во Загреб, направена 22.12.2006 г. Луѓето се подготвуваат за Божиќ и се очекува навала по продавниците.

No comments: