Блекаут

06 December 2008

Каква црна „просидба“, Точки низаедни :-)

Со веста „Ја запросил на карпа, ја повлекол бран“ веб-сајтот Точка нуди уште еден пример на преведувачки фушерај:
Романтичната просидба на крајбрежје завршила трагично кога идната Младенка ја повлекол бран и ја одвлекол во морето.
Нема потреба да се рошка по оригиналната вест (која не е линкувана) за да се види дека текстов е нестручно преведен од хрватски. Зборот „младенка“ на хрватски е „невеста“ на македонски, а невестата од веста всушност се викала Лифил Афрок.

Нестручноста се гледа и во тоа што е задржано хрватското правописно правило имињата да се пишуваат во оригинал со англиска латиница. За текст на македонски би требало да стојат на кирилица и тоа како што се изговараат. Оригиналната транскрипција на имињата евентуално може да стојат во заграда на првото појавување како референца, но оставање референци очевидно не е намерата на лицето кое го спремало текстов.

Дали има потреба да се споменува дека и зборовите „запросил“ и „просидба“ се директно увезени од хрватскиот, додека тие на македонски (би требало да) се преведуваат со „ја побарал за жена“ или „ѝ предложил брак“ и нивни варијанти.

No comments: