Блекаут

12 June 2006

Кофи Анан од Гана: ООН завидува на Светското првенство

Генералниот секретар Кофи Анан раскажува за предностите на Светското првенство во фудбал наспроти Обединетите нации (At the UN, how we envy the World Cup): повеќе земји членки, видливост на резултатите, универзалност на интересирањето, јасно покажување на полезноста од мултикултурализам...

No comments: