Блекаут

29 June 2006

Отстранување „црвени очи“ од фотографии

Упатство за средување „црвени очи“, со текст и слики (Remove Red Eye - Red Eye Reduction Done Right), чекор по чекор:

Ова е почетната слика - едно девојче чии убави кафени очи се затскриени од нашите погледи.


Направете чанел миксер аџастмент лејер (мени Layer/New Adjustment Layer/Channel Mixer). Наместете го црвениот канал на 0%, а зелениот и синиот обата на 50%. Ќе добиете слика со целосно пореметени бои.


Селектирајте ја маската на аџастмент лејерот и исполнете ја со црно така што ќе притиснете Alt+Backspace. Се враќа стариот изглед. Со четката (paint brush) со одбрана бела боја и големина на кругчето колку што е црвената „точка“ кликнете на средина на окото.


Крајниот резултат е природен и убедлив.

Автор на советот Дејк Мек Клиланд (Total Training), упатството го подготвил Иван Разл (CreativeBits). Преводот е објавен со експлицитна дозвола на уредниците на Фотошоп сапорт (www.PhotoshopSupport.com).

No comments: