Блекаут

08 February 2009

Комикон во Њујорк 2009

Мало освежување од секојдневните историски премрежија и епски теми... Посебно за љубителите на стрипот како медиум: Извештај од Комикон во Њујорк во видео формат од д Резидент.

No comments: