Блекаут

15 February 2009

Наградите Оскар како стар медиум

Еден напис за Оскарите (Why the Academy Awards are so great) може да биде интересен за сите баратели на закономерности за градење модели...

No comments: