Блекаут

13 February 2009

Попот што стана арамија - македонска народна приказна

Една од полегендарните македонски народни приказни, собрана од Марко Цепенков и драматизирана од доајените на нашето телевизиско актерство - Ѓорѓи Колозов, Гоце Тодоровски, Ванчо Петрушевски, Џемаил Максут...

Во „Попот што стана арамија“ се испреплетуваат низа општествени мотиви, од корупцијата кај клерот до родовите односи и борбата за рамноправност, како и наметнувањето идентитети.


No comments: