Блекаут

06 February 2009

Концептите на кандидатите за политички функции?

Пред повеќе од една година, во постот

ја загатнав темата на сеопфатно изложување на ставовите кај јавните личности, особено преку примерот на изборите во САД:

Скоро сите сериозни кандидати за некоја политичка функција, пред да се впуштат во политика, пишуваат книги за нивниот поглед на свет, за нивниот живот и настаните што ги направиле она што се, како и за нивната животна филозофија, од која потекнува нивната лидерска визија. Особено, со тоа на јавен увид ја ставаат својата способност за стратешко анализирање, отвораат дебати, а и докажуваат дека знаат да пишуваат.

За потребата да се изложат концепти, наместо ограничување на политичките дебати на лично ниво (ad hominem) меѓу теледиригирани фигури (figurehads) неодамна пишуваа и:

No comments: