Блекаут

16 February 2009

Фејсбук те поседува... ова не тебе, твоите содржини

It.com.mk објави доста полезна статија под наслов „Фејсбук ги има правата над вашите содржини, засекогаш“. Со измената на условите на користење сè што ќе закачите и објавите може да биде искористено од страна на компанијата не само додека сте член, туку и по вашето откажување на корисничкиот профил.

Па вие, видете. Памет у глава.

No comments: