Блекаут

07 May 2006

Распад на системот низ светот, според Вајерд

Постот на Ивица Боцевски „Индекс на пропаднати држави“ ме потсети на дека влијателниот часопис Вајерд во својот број за април 2006 (Wired 14.04), само во печатеното издание (стр. 46-47), во рубриката Атлас го има објавено написот „Држави/состојби на конфузија“ (States of confusion) во кој е претставен степенот на јачина на системот на владеење или јавната администрација, преставен преку степенот на контрола која државата ја има или не врз ситуацијата во дадена земја. Наводно, колку е понизок процентот (поцрвено) толку е пораспаднат системот.


Кликнете на мапата за поголема верзија

Во однос на нашето соседство, ЕУ10 и Словенија се сместени во категоријата „јак систем на владеење“ (81-100%), Грција е во „адекватен систем“ (61-80%), Македонија и повеќето други балкански земји е во „систем под притисок“ (41-60%), со исклучок на СЦГ и Албанија кои се во „испечен систем“ (21-40%). Конкретните оценки по земји не се објавени.

No comments: