Блекаут

27 May 2006

Македонија и Замбија - то су срца два

Преку Гугл трендс направив мало истражување за тоа за која земја има сличен интерес како за Македонија. Испадна Замбија!


Прекрасна земја со слична мултиетничка и општествено-економска структура, колонијално минато и љубезни, пријатни луѓе - сум имал чест да запознаам некои од нив и лично. :-)

No comments: