Блекаут

25 May 2006

Археологија на симболите

Добра забелешка на Археолошки дневник за можната грешка со еднозначно толкување:
Кога археолозите во некој гроб ќе најдат предмет од непознато потекло или неадекватна конотација (значи не можат никако да му најдат НЗС) веднаш го категоризираат во редот на култни предмети. Поентата ми беше дека симболичките манифестации низ вековите треба да се проучуваат многустрано, бидејки не секогаш се потврда за обичаите (посебно верските).
Ова е особено важно во научни дисциплини кои се занимаваат со праисторија, во кои поголем дел од доказите се хардверски, додека софтверот се реконструира врз база на тековни предрасуди, наместо записи од тоа време.

No comments: