Блекаут

25 May 2006

Препораки на Владата на САД за веб-дизајн и употребливост

Research-Based Web Design & Usability Guidelines

Дополнение: оригиналниот пронаоѓач на линкот е Јован.

1 comment:

GoodBytes said...

Прекрасна PDF книга. Иако малку големка (40 MB), ја собрав и ја прочитав. Добар дел од работите ми беа познати, но сепак добро е вака систематизирани да се прочитаат уште еднаш. Данкешен.