Блекаут

12 March 2008

Веб-нарцисоидност

Во врска со (себе)фалењето на Вечер, дека биле „најчитан македонски медиум на интернет“, интересно е зошто во написот не објавиле и слики од графиконите со споредба за рангот на Алекса
кои исто така се медиуми, како што укажува и Дарко на Комуникации. Важно е и што на веб-сајтот на Вечер нема поставено јавен бројач, за разлика од A1, Вест или Иди види, меѓу другите.

Секако, најважно е што Алекса не е репер, оти примерокот врз којшто ги базира своите проценки не е репрезентативен. Всушност, тие немаат објавено ни информации за примерокот, а ако не може да се процени валидност, тогаш ни тврдењето нема тежина. Арно ама, за оние што сакаат да си ги мерат, Алекса е сепак важен, оти е еден од ретките такви мерачи. Плус, неговите податоци ги користат и трети страни за правење разноразни листи - чии резултати може да послужат за индивидуална промоција на сајтови или на целиот македонски веб. Веројатно од Македонија го користат многу малку луѓе, што отвора можност за промоција преку него:
  • ако некој портал или попосетен сајт поттикне барем дел своите посетители да го инсталираат тулбарот на Алекса, веројатно неговиот ранг ќе рипне поприлично.

No comments: