Блекаут

06 March 2008

Jавен простор на Зоран Попоски

Препорачувам посета на новата изложба на Зоран Попоски во Точка. Делата се направени во рамки на проектот Јавен простор и интересно е да се видат паралелно и во дигитална форма на веб-сајтот, заради споредба на впечатоците.

No comments: