Блекаут

24 November 2006

Препораките и заклучоците од е-Општество.Мк објавени на веб

На веб-сајтот од конференцијата е-Општество.Мк се достапни заклучоците и препораките направени врз основа на излагањата и дискусиите од сите пленарни сесии.

Покрај преводот на сите јазици, наскоро ќе следи и објавување на дел од видео-материјалот на веб.

No comments: