Блекаут

30 November 2006

20 основни е-услуги на ЕУ

20 основни е-услуги на ЕУ се состојат од 12 услуги наменети за граѓаните и 8 услуги наменети за деловните субјекти кои први треба да ги обезбедат владите на земјите членки и земјите кандидати.

Услугите наменети за граѓаните (G2C) се:

 • данок на личен доход
 • барање работа
 • плаќање социјално осигурување
 • лични документи за идентификација
 • регистрација на приватни моторни возила
 • барање за градба
 • известување на полицијата
 • јавни библиотек
 • лични документи
 • запишување во средно училиште или универзитет
 • промена на постојана адреса
 • медицински услуги

Услугите наменети за деловните субјекти (G2B) се:

 • социјално осигурување за вработените
 • известување и пријавување на даноци за претпријатија
 • данок на додадена вредност (ДДВ)
 • регистрирање на ново претпријатие
 • поднесување податоци до државните органи
 • царинска декларација
 • дозволи за загадување на животната околина
 • јавни набавки
(Ја имав ставено статијава како никулец на македонската Википедија, ама е предложена за бришење без образложение, па си реков, да ја зачувам како бекап и овде.)

No comments: