Блекаут

23 November 2006

Идеална локација за поетско читање на Букарски

Се работи за дуќанот „Буковски“ во скопски „Рамстор“. Местото е исполнето со асоцијации за кои верните читатели на Алекс Букарски ќе најдат допирни точки-чакри со неговото досегашно творештво.

Од алузијата на презимето на омилениот писател, преку контрастот со мачоизмот и вешто употребената самоиронија, до близината на козметичките продавници и нивните конзумерски расположени муштерики - потенцијални припаднички на ордата обожавателки.

No comments: