Блекаут

29 November 2006

Нов блог за Галичник и пословечкиот говор

ГаличанкаМногу ме израдува отворањето на блогот Галичник, чија цел е зачувување на пословечкиот говор:
Овој жаргон, според нашите први сознанија, го користеле Галичаните откога се отселиле по градовите низ Македонија, како таен, шифриран јазик, за побрзо и/или полесно да ја избркаат работата, притоа користејќи се со познанствата (и кредитите!) од стариот им крај.

Според некои, говорот го развиле гурбетчиите, кога при враќањето дома донесувале новини во говорот што ги разменувале и надополнувале.
Јас не сум галичанец, ама многу ми е мило и местото и многу луѓе што потекнуваат од него. На времето направив и една репортажа од Галичка свадба (на англиски), од која потекнува и фотографијата од десно.

No comments: