Блекаут

06 March 2006

Зачетоците на македонската е-музика

Во емисијата Јади бурек со Анастас Вангели од Вуна, водителот Јанко Илковски често се навраќаше на тоа на времето имало бран на македонски композитори кои ги користеле компјутерите за создавање на електронска музика, која потоа била промовирана на Канал 103.

Во написот „Мал интернет“, Васил Буралиев, еден од музичарите од таа генерација, ја објаснува улогата на бибиесите (BBS) во процесот.

Дел од таа информатичко-уметничка сцена беа и авторите на првите македонски видео-игри, како Климент Андреев - Чомбе. Од неговиот веб-сајт „Фјучер бит“ (Future Bit) сеуште може да се симне играта Клинг, во која беше вградена одличната истоимена композиција од Златко Цеков, што и до ден денешен се врти во етерот. Снимена е во миди-формат и може добро да послужи и како ринг-тон. :-)

No comments: