Блекаут

30 March 2006

Поинаква слика за светот

Јован Петров и Ивица Боцевски го споменаа веб-сајтот Ворлдмапер, а и јас го препорачувам.

Општо е познато дека дури и изгледот на географските карти го отсликува доминантниот светоглед на културата во која се произведуваат. Така на пример, во САД се користат мапи во кои Америките се во централно поставени, а не како кај нас, Европа.

Друг пример е што често користената меркаторова проекција (Mercator projection) гo изобличува изгледот на земјите во полза на посеверните. На пример, според ЦИА (World Factbook), Франција има копнена површина од 545.630 km2, а Египет 995.450 km2. На „обична“ мапа на светот, тие изгледаат приближно еднакво, иако површината на втората земја е скоро двапати поголема.


Ворлдмапер користи цилиндрична проекција со еднакви површини за појдовната мапа, која ги прикажува државите според површина:

2 comments:

Unknown said...

Деконструкцијата на „мапирањето“ е клучна за растемелувањето на евроцентризмот, и другите центризми.

bi said...

Доста интересно. Ме потсети на картите од среден век.
Ова всушност покажува во колку заблуди живееме и колку работи сме прифатиле чисто онака, бидејќи „научниците“ ни кажале дека така е.
Таа поточната карта изгледа толку многу погрешно. :)