Блекаут

04 March 2006

Препорака: Чести правописни и правоговорни грешки

Во „Чести правописни и правоговорни грешки“, Даниел Медароски, сертифициран и овластен со закон лектор по македонски јазик, презентира примери од професионална коресподенција. Еве мал избор од споменатите изрази:

Правилно неправилно
т.н. тн.
м-р Мр.
д-р Др.
г. г-дин
г-ѓа/г-ца г-гица
РМ Р.М.
акциски акционен
севкупно сe вкупно
од 14 до 16 јуни/14-16 јуни од 14-16 Јуни
ненасилна не насилна

Во текстот има уште десетици други, одличен е за брзи проверки на било кој текст.

2 comments:

Anonymous said...

Малку е тажно што толку се израдував на ова. *g*

Развигор said...

Помогни им и на други да се израдуваат со тоа што ќе ставиш линк до оригиналниот текст, а и до постот од кој имаш дознаено за него. :-)