Блекаут

21 March 2006

Придобивки, а не бенефити

Во голем број случаи во јавниот дискурс, веројатно под влијание на колонијален менталитет, се користи англискиот збор „бенефит“ (benefit) наместо македонската „придобивка“.

No comments: