Блекаут

21 March 2006

Така што, а не така да

Во голем број случаи во јавниот дискурс, веројатно под влијание на колонијален менталитет, се користи србизмот „така да“ (кој доаѓа од „тако да“) наместо македонското „така што“. Ова особено важи за случаи кога лица се трудат да се прикажат „на ниво“ преку зборување „литературно“.

Во српскиот јазик, инаку, не постои израз „тако шта“.

1 comment:

Anonymous said...

За ова му сум многу благодарен на проф. Анушка Костурска од Гимназија ЈБТ Битола, која често ни посочуваше вакви финтички кои може да остават лош лексички впечаток.

Исто така Бездна, сосема погрешно. Бездно е точниот збор, а и во фабулошка конотација зборот Филозофија и Философија се сосема различни. Едното е љубов кон мракот/омразата, додека другото е љубов кон мудроста, соодветно.

Поздрав