Блекаут

03 March 2006

Пребарување на вашиот блог преку Најди!

Македонскиот пребарувач Најди! нуди нов тип на услуга на сајтовите што се регистрирани на него, особено на блоговите - формулар за пребарување на нивните содржини со користење на неговиот индекс. Ова е кодот кој ќе креира формулар за вашиот блогрол:
<FORM method=get name="prebaruvanje" action="http://najdi.org.mk/najdi" >
<INPUT name="extraq" type="hidden" value="izvor=razvigor">
<INPUT name="encoding" type="hidden" value="utf-8">
<INPUT name="sort" type="hidden" value="timestamp">
<INPUT name="reverse" type="hidden" value="on">
<INPUT id="baranje" name="query" type="text" maxLength="50" size="16">
<INPUT type="submit" value="Najdi!"><br>
<INPUT type="radio" name="useextra" value=1 checked="checked" />во Развигор на МК<br>
<INPUT type="radio" name="useextra" value=0 />цел Најди!<br>
</FORM>
За да работи пребарувањето, треба оној првиот термин означен со болд да го смените со терминот што го користи најди како ознака за вашиот блог.
  • За блоговите што се на Блогспот, тоа е првиот дел од адресата (razvigormk.blogspot.com)
  • За блоговите што се на Блогерај, тоа е целата адреса (razvigor.blog.com.mk)
  • Блоговите кои имаат поинаква адреса од овие два типа, треба да видат каква е ознаката со која тој извор е означен на Најди, а се гледа во списокот на постови од тој блог (под „Сајт:“). На пример, за Блогот на Јован адресата е jovansblog.dobroutro.com со ознака jovansblog, но за блогот е-Бизнис адресата е blog.ebiznis.info, а ознаката ebiznis.info blog.
Освен Развигор, оваа можност ја користат и аНТИблог, Комуникации и Вуна.

3 comments:

Unknown said...

Го ставив ... thanks
http://softwaremk.blogspot.com

Shepard said...

и вуна душка!

Anonymous said...

Благодарија сос гољамото мерси! Турено и ради џам!