Блекаут

01 March 2006

Купување на вестите: „мека“ цензура на медиумите (во Аргентина)

Извештајов (Buying the News: A Report on Financial and Indirect Censorship in Argentina) звучи многу поучно, а достапен е и на англиски и на шпански (за оние кои се фалат дека го имаат научено од ТВ-серии):

„Купување на вестите: Извештај за финансиската и индиректната цензура во Аргентина“ ги разоткрива многуте суптилни, но моќни начини на кои владините функционери влијаат врз медиумите во Аргентина - од злоупотреба на владините фондови за реклами до примената на приватен притисок врз новинарите и уредниците. Ваквите нарушувања на независноста на медиумите се во голем број случаи неразоткриени и неказнети.

...

Многубројните сведоштва откриваат како владиниот притисок врз медиумите предизвикува бранови на автоцензура кои смрзнуваат цели редакции и ги замолчуваат дури и најхрабрите новинари. Некои од нив се тргнати од програма на барање на владини функционери.

На истото место може да се најде и комплементарниот текст „Растечката закана од мека цензура“ (The Growing Threat of Soft Censorship) кој го разгледува проблемот на глобално ниво. Тоа не е сеопфатен извештај, туку преглед на состојби на разни места и со него не е опфатена Македонија.

No comments: