Блекаут

29 March 2006

Како да се пишува за на интернет (веб)

Јакоб Нилсен има неколку текста во кои објаснува како да се пишува за објавување на интернет:
Сите овие текстови се на англиски. Нилсен експлицитно забранува преведување без дозвола. За оние кои не знаат доволно добро англиски, истите информации се достапни и на српски во преводот на неговата книга „Дизајн функционалних веб-страна“ или така нешто, која ја има и по нашите книжарници.

No comments: