Блекаут

04 March 2006

Прикажување на код во пост, без да се активира

При пишување на постови оние за è, ѝ, ò и за формуларот од Најди!, се јавува проблем како да го прикаже изворниот код без тој „да се активира“, односно да не биде автоматски интерпретиран. Во такви случаи најчесто користам и поддршка од програма за веб-дизајн, како Фронтпејџ (FrontPage), но веројатно и Дримвејвер (DreamWeaver) и било која друга програма за графичко уредување на ХТМЛ (WYSIWYG) ќе послужи.

За блогови на Блогер/блогспот:
  1. Го пишуваш кодот во обичен текст формат (на пример во ноутпад)
  2. Отвораш нова страница во Фронтпејџ, ставаш во пејџ пропертис/јазик/енкодинг да ти биде УТФ-8 (Page Properties/Language/HTML encoding/Save document as:/Unicode (UTF-8)) за случај во кодот да имаш некој кириличен текст.
  3. Кодот од ноутпад го копираш во отворена страница од Фронтпејџ, во дизајн вју (се избира „Design“ најдолу најлево)
  4. Одиш во „коуд вју“ (Code) или во „сплит“ (Split) и од таму го копираш кодот каков што го генерирал едиторот. При тоа, знаците за помало и поголемо и сличните делови на тагови ќе бидат претворени во кодови од типот &нешто;.
  5. Таквиот код го вметнуваш во „компоуз“ (Compose) варијантата на едиторот на Блогер.
За блогови на Блогерај:
  1. исто
  2. исто
  3. исто
  4. Го копираш кодот директно од „дизајн вју“, не од другите видови приказ.
  5. Таквиот код го вметнуваш директно, со вклучен графички ХТМЛ-едитор.

No comments: