Блекаут

21 March 2006

Спроведување, а не имплементација

Во голем број случаи во јавниот дискурс, веројатно под влијание на колонијален менталитет, се користи англискиот збор „имплементација“ (implementation) наместо македонското „спроведување“.

No comments: