Блекаут

11 January 2012

Македонија: Преглед на проекти за краудмапирање

Борис РистовскиБорис Ристовски објави преглед на македонските проекти што користат краудмапирање (crowdmapping) и ги замоли локалните корисници на Интернет да одговорат на неговата анкета, која е дел од истражувањето за магистерски труд.

No comments: